Zebraliśmy już

dla potrzebujących

Leczenie i rehabilitacja Lenki - Walecznej Księżniczki!


Lena urodziła się jako skrajny wcześniak w 25 tygodniu ciąży. Niestety zdiagnozowano u niej szereg chorób takich jak: dysplazja, wodogłowie, padaczka, opóźnienie psychoruchowe, wadę serca, utrata wzroku, oraz inne dolegliwości...

0%
Zebrano: 440 zł
Cel: 50000 zł

#SPGoff wygaszamy niezwykle rzadką chorobę Damianka


4 letni Damian Gmur w skutek mutacji genetycznej w genie AP4B1 choruje na niezwykle rzadką chorobę - paraplegię spastyczną 47. Obecnie jest zaledwie 87 zdiagnozowanych przypadków SPG47 na całym świecie.

21%
Zebrano: 10962 zł
Cel: 50000 zł

Nadchodzące Wydarzenia

Wszystkie organizowane bądź wspierane przez nas wydarzenia.

O Nas

Niesiemy pomoc bezinteresownie!

Ideą Dobroczynnie.pl jest zrzeszanie ludzi, którzy chcą działać dla szczytnych celów i ich realizacja.

Organizujemy zbiórki pieniężne dla osób potrzebujących - głównie chorych na bardzo poważne choroby.

Nie żebrzemy! W zamian za wpłaty organizujemy rozmaite wydarzenia, dostarczamy rozrywkę, czy też organizujemy aukcje. Darczyńcom zaś zapewniamy dobrą reklamę.

Wspieramy inne zbiórki, działalności i organizacje, które mają na cel pomaganie.

Uświadamiamy, inspirujemy i dzielimy się wiedzą na temat wielu ważnych aspektów społecznych, które nie są tak oczywiste jak mogą się wydawać.

Każdą zbiórkę weryfikujemy osobiście - dzięki temu mamy 100% pewności że pomoc trafia w odpowiednie miejsce. Nasi bohaterowie i ich rodziny to wspaniali ludzie, którzy mimo własnych wielkich trudności nie są też obojętni na losy innych.

Dobroczynnych
z Nami